Aan onze school zijn een schoolarts en een schoolverpleegkundige verbonden. Zij houden regelmatig spreekuur en kunnen leerlingen voor een onderzoek oproepen. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen via de zorgcoördinator of rechtstreeks contact opnemen als ze een gesprek of onderzoek wensen.

Alle leerlingen van de tweede klas krijgen een onderzoek. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen van tevoren bericht en kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn.

GGD Midden Nederland
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Poststede 5
Postbus 624
3430 AP Nieuwegein

Mw. A. Hoevenaars
arts M&G
Tel. 033 – 460 00 46/06-478 363 62
E-mail: AHoevenaars@ggdru.nl
Website: cjgderondevenen.nl

Mw. A. de Boer
Jeugdverpleegkundige:
Tel. 033 – 460 00 46/06-12431560
E-mail: adeboer@ggdru.nl
Website: cjgderondevenen.nl