In de brugklas maken leerlingen kennis met het leven op de middelbare school. Allereerst zijn er natuurlijk de lessen en nieuwe vakken, zoals bijvoorbeeld Engels, Frans, wiskunde, techniek, natuur en gezondheid, beeldende vorming en Mediawijsheid & Office. Daarnaast bieden wij ze veel educatieve programma’s en sport- en cultuuractiviteiten. Voorbeelden van de plusprogramma’s zijn het Entreprenasium, de Vecon Business School, Anglia Masterclass, Delf, Sportklas en Science & Maker Education.

Lestijd

In Mijdrecht wordt een docent die afwezig is vervangen door een andere docent of de leerling gaat naar het Open Leercentrum (OLC). Daar gaat de leerling met de stof aan de slag door middel van internetopdrachten of werkt aan het huiswerk. Bij de GO-klassen worden afwezige docenten vervangen.
Behalve les in school hebben de leerlingen ook les buiten school. Er zijn diverse excursies gepland in de brugklas, bijvoorbeeld naar Blijdorp, Schiphol en de bloemenveiling in Aalsmeer.

De mentor

Voor de brugklasser is de belangrijkste contactpersoon op school de mentor. De mentor is het centrale aanspreekpunt in de school voor zowel de leerling als de ouder. De mentor begeleidt de groep, stimuleert activiteiten, bemiddelt bij conflicten, begeleidt zo nodig individueel, onderhoudt contact met de ouders en houdt de vorderingen van de leerlingen bij. De leerlingen van GO-VLC hebben een persoonlijke coach, die klassikaal ook mentortaken heeft.

De huiswerkklas

Het doel van de huiswerkklas is plaats te bieden aan leerlingen die thuis het huiswerk slecht kunnen maken of leren. De huiswerkklas is ook bedoeld voor leerlingen die slechte resultaten halen en mogelijk hulp nodig hebben bij een goede strategie. Tevens biedt het een beperkte mogelijkheid tot het stellen van vragen aan vakdocenten. De huiswerkklas is voor alle leerlingen van het VeenLanden College. De leerling kan gebruik maken van de huiswerkklas voor één, twee, drie of vier middagen per week, in Mijdrecht van 13.35 tot 16.30 uur en in Vinkeveen op ma, wo en do van 13.35 tot 15.20 uur en op di van 14.35 tot 16.05 uur. Meer informatie over de huiswerkklas kunt u vinden onder de knop Passend onderwijs en Zorg.