SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO-RUW)Goed onderwijs draait om ondersteuning. Het SWVVO-RUW vormt het kloppende hart van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband werkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen, zodat zij hun ambities kunnen realiseren.

Missie en Visie

Het Samenwerkingsverband VO regio Utrecht West garandeert voor iedere leerling een passende plek. Zij willen leerlingen onderwijs bieden dat zo dicht mogelijk bij huis is. Door samen te werken, zonder verlies van autonomie van de scholen, streven zij naar een goed functionerende organisatie die efficiënt werkt en waar aandacht en ruimte is voor elkaar. Ze hebben de benodigde expertise voor onze leerlingen in huis en waar nodig beschikken ze over specifieke expertise van buitenaf.

Doelstellingen

Het samenwerkingsverband heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren, zodat leerlingen zich ononderbroken kunnen blijven ontwikkelen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke plek. Om deze doelstelling te realiseren en daarnaast goed voorbereid te zijn op invoering van de wet passend onderwijs, bouwt het samenwerkingsverband dit schooljaar aan de basis, maar ook aan de toekomst.

Voor informatie gaat u naar: