De data voor de zomervakanties zijn wettelijk vastgesteld. De rijksoverheid geeft voor de overige vakanties adviesdata af. Vanwege een wetswijziging is vanaf 2014 de zomervakantie ingekort van 7 naar 6 weken.

Het vakantierooster op het VLC is conform het advies van de gemeentelijke commissie vakantiespreiding. Alle scholen in De Ronde Venen volgen het advies zoveel mogelijk op. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente De Ronde Venen.

Op het VeenLanden College wordt het gemeentelijk advies voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad waarna het vakantierooster definitief wordt vastgesteld. Dit betekent ook dat schoolvakanties in andere gebieden op andere dagen kunnen vallen. De leerplichtwet kent nauwelijks de mogelijkheid van vrije dagen buiten de schoolvakanties. In het algemeen wordt er dan ook geen toestemming gegeven voor vakanties buiten bovenstaande data. Ouder(s)/verzorger(s) die ook kinderen hebben in het basisonderwijs of op andere scholen voor voortgezet onderwijs worden dringend verzocht daarmee rekening te houden bij het maken van vakantieplannen.

Overzicht vakanties schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie maandag 25-02-2019 t/m vrijdag 01-03-2019
Paasweekend vrijdag 19-04-2019 en maandag 22-04-2019
Meivakantie dinsdag  23-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019
Hemelvaartsweekend donderdag 30 en vrijdag 31-05-2019
Pinksteren maandag 10-06-2019
 Zomervakantie  maandag 22-07-2019 t/m 30-08-2019