Welkom op het VeenLanden College

voor mavo, havo en atheneum

Ons doel is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Omdat de wereld aan veel verandering onderhevig is, mag een  leerling van ons verwachten dat wij ons onderwijs tegen het licht blijven houden en we niet stil blijven staan. Zo zorgen wij ervoor dat leerlingen veel kansen krijgen om aan een succesvolle toekomst te werken en dat hun talenten en vaardigheden op onze school een plaats hebben. Dat leerlingen daarbij zichzelf kunnen blijven, geeft de beste garantie voor een prettige schooltijd.
Wij zijn daarom een school waar talentontwikkeling voorop staat.

Of het nu om ondernemen, sport, moderne vreemde talen, cultuur en expressie of wetenschap gaat, wij hebben een breed onderwijsprogramma dat tegemoet komt aan allerlei talenten en interesses van leerlingen. Met de mogelijkheid dat talent op school te ontwikkelen, leren zij belangrijke vaardigheden voor de toekomst.

De digitale lesmethoden maken het mogelijk om meer onderwijs op maat te bieden. Op locatie Mijdrecht is gekozen voor een combinatie van boeken en digitale lesmethoden. Op onze locatie in Vinkeveen is het gepersonaliseerde onderwijs (GO) overwegend digitaal. De GO-leerling werkt met persoonlijke doelen en leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wekelijks bespreekt de leerling doelen, resultaten en planning met een persoonlijke coach.

 

 

 

We zijn er nog! Veel succes allemaal!

School gesloten!

t/m 6 april 2020...

Beste leerlingen, Er wordt even veel van jullie gevraagd, maar we hebben het volste vertrouwen in jullie. Benut je tijd, zoek elkaar niet op (minimaal anderhalve meter afstand), beperk je contacten buiten de mensen met wie je in een huis woont. Het is geen vakantie helaas, maar noodzaak om het virus te bestrijden. Als we dit allemaal doen, dan krijgen we dit gedaan en kunnen we binnenkort ook weer oma en opa bezoeken.
Heel veel succes en we zien jullie online.

Eindexamenklassen

Beste leerlingen,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen is het Centraal Eindexamen afgelast. Wij zijn in afwachting van nieuwe richtlijnen aangaande de zak- en slaagregeling en de afronding van de schoolexamens. Zodra die bekend zijn, maken we een nieuw plan van aanpak met betrekking tot de afronding van de schoolexamens en zullen we jullie verder informeren.
Let op! De mondelingen op afstand en de praktische opdrachten die moeten worden ingeleverd, gaan gewoon door!

We nemen de tijd om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Daarom zullen we niet eerder dan volgende week dinsdag 31 maart 2020 hierop terugkomen.
Blijf je voorbereiden op de laatste schoolexamens om je kans op een diploma zo groot mogelijk te maken.

Brief van vanmorgen over Time Out schriftelijke schoolexamens
Laatste brief over afgelasting CE en voortgang schriftelijke schoolexamens

Digitale huiswerkklas

Leerlingen kunnen ook hulp krijgen via Klassestudent. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier!

 

Agenda

Vaccinaties meningokokken uitgesteld!

Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Het is de bedoeling om deze vaccinatie nog voor 1 juli te geven. De uitvoering ervan gaat in aangepaste vorm plaatsvinden.
De jongeren die wonen in provincie Utrecht ( met uitzondering van gemeente Utrecht) hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor de meningokokken vaccinatie. Deze uitnodiging gaat dus niet door. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging. Dit kan even duren. Bewaar de eerste uitnodiging wel. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die we nodig hebben bij de nieuwe afspraak.

Voor informatie kijk op www.ggdru.nl

Voor jongeren die wonen buiten de provincie Utrecht of in gemeente Utrecht, kijk op de website van je eigen GGD voor verdere informatie.

 

Nieuwsberichten

uit Vinkeveen en Mijdrecht

Astrid
20 februari 2020

Een juwelier in the house!

Astrid
18 februari 2020

Finaleplek Skills Talents 2020!

Astrid
17 februari 2020

In goede handen!

Astrid
13 februari 2020

Workshop Verantwoord Gamen