Internationalisering

Bij veel vakken is internationalisering een belangrijk speerpunt. Bedrijven, regeringen, universiteiten, maar ook burgers uit verschillende landen hebben steeds meer met elkaar te maken. Frans en Engels zijn hierbij belangrijke talen. Daarom bieden wij dan ook de taalprogramma’s Anglia en Delf aan.

Maar ook zijn er veel projecten op school waarbij we over de grens kijken. Denk aan projecten als “Vluchteling in beeld”, of het in de huid kruipen van een projectontwikkelaar voor de sloppenwijk Dharavi in India.

Meerdaagse educatieve reizen

Leerlingen op de mavo, havo en het atheneum hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een meerdaagse educatieve reis naar het buitenland. Voor mavo 3 is de reis verplicht. Deelname in havo 4 en atheneum 4 wordt van harte aanbevolen, maar is niet verplicht. In het 3e leerjaar van de mavo van locatie Mijdrecht gaat de reis naar Oberhausen. De leerlingen van de locatie Vinkeveen gaan naar de Ardennen. In het 4e leerjaar van de havo en het atheneum worden verschillende educatieve reizen aangeboden. De leerlingen hebben de keuze uit Kent, Normandië, Berlijn, Andalusië, Rome en Tsjechië. De keuze van de leerlingen staat in relatie tot de moderne vreemde taal/talen die zij bij hun profiel kiezen dan wel diverse andere vakken. De leerlingen die niet kiezen voor een educatieve reis krijgen in de week van de educatieve reizen een thuisblijfprogramma aangeboden. In het 3e leerjaar worden de reizen bekend gemaakt en schrijven de leerlingen zich in. Het doorgaan van de reizen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.