Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. In dit contact kunnen meningsverschillen, problemen en klachten ontstaan. Meestal worden deze in onderling overleg opgelost.

Wanneer u een meningsverschil of probleem (klacht) heeft, bespreekt u dit in principe met degene tegen wie uw klacht zich richt. Eerste aanspreekpunt binnen de school is de mentor van uw zoon/dochter, gevolgd door de teamleider van de afdeling en daarna de conrector onderwijs mevrouw C. Blom. Komt u er dan niet uit, dan kunt u een gesprek met de rector, de heer H. Ligthart aanvragen. In de meeste gevallen zal een gesprek leiden tot een oplossing.

Mocht de uitkomst toch niet bevredigend zijn, dan kunt u contact opnemen met de bestuurder.

Contactpersoon

De contactpersoon van de school kan u behulpzaam zijn bij het vinden van de door u gewenste route om uw klacht weg te nemen. De contactpersonen van onze school zijn de heren Michiel Colijn (cln@hetvlc.nl, voor Vinkeveen en Dirk Punt (pun@hetvlc.nl) voor Mijdrecht.