Er zijn ook ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het VeenLanden College vertegenwoordigd in de OPR van het Samenwerkingsverband VO RUW.

Dit is de medezeggenschapsraad van ouder(s)/leerlingen en onderwijspersoneel binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Meer informatie via de website van het samenwerkingsverband:

http://swvvo-ruw.nl/ouders/