ROSA opleidingsschoolHet VeenLanden College maakt deel uit van de Regionale Opleiding School Amstelland (ROSA). Doel van ROSA is om de opleidingen voor docenten die de hogescholen en universiteiten verzorgen, te koppelen aan de praktijk, de kwaliteit te waarborgen, overleg te plegen over het curriculum dat de opleidingsinstituten en de scholen verzorgen en andere zaken die betrekking hebben op opleiden in de school.

In ROSA zijn vertegenwoordigd: Alkwin Kollege, Amstelveen College, Hermann Wesselink College, Keizer Karel College, Panta Rhei, Haemstede Barger mavo, Herbert Visser College, Mendel College, RKSG Thamen, Wellant College Aalsmeer en het VeenLanden College. De instituten die deel uitmaken van het overleg in ROSA zijn: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Academie Lichamelijke Opvoeding, het Conservatorium, de Amsterdamse Kunstacademie, Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Voor de dagelijkse praktijk op het VeenLanden College betekent dit dat veel docenten een groot deel van het jaar een docent in opleiding onder hun hoede hebben. Docenten in opleiding zullen bij lessen aanwezig zijn, geven lessen en begeleiden leerlingen en worden ingezet ten behoeve van andere activiteiten, zoals excursies, begeleiding van leerlingen bij buitenlesactiviteiten en ondersteuning. Per jaar zijn er ongeveer 50 docenten in opleiding/studenten lerend werkzaam op onze scholengemeenschap.

Over ROSA

In de regio Amstelland is de samenwerking van de diverse individuele scholen met de opleidingsinstituten de afgelopen jaren op verschillende manieren vormgegeven. Deze samenwerking heeft geleid tot het ontstaan van de Regionale OpleidingsSchool Amstelland, onder de naam ROSA.

De Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) is een samenwerkingsverband van 11 VO-scholen en 6 Amsterdamse opleidingsinstituten.