Organisatie

Cedergroep

Samen met het Hermann Wesselink College, Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, Hervormd Lyceum Zuid en Hervormd Lyceum West vormt het VeenLanden College, de Cedergroep.
Vijf scholen die onder één bestuur samenwerken. Het bestuur van de stichting Ceder vormt het bevoegd gezag van de school en de formele verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de stichting.

Schoolleiding

Het bestuur van de Cedergroep brengt zaken op het gebied van personeel, beheer, financiën, onderwijs en begeleiding onder bij de schoolleiding van de scholen.
Ook op het VeenLanden College zijn deze beleidsgebieden ondergebracht bij de leden van de directie van het VeenLanden College. De directie bestaat uit:

  • de heer drs. H.J.M. Ligthart, rector (algemene zaken, financiën, facilitair);
  • mevrouw C. Blom, conrector (onderwijs en leerlingzaken);
  • de heer M. Huisman, conrector (personeel en organisatie).

Teams en teamleiders

Binnen het VeenLanden College kennen we een teamstructuur. Belangrijke onderwijskundige argumenten hebben ertoe geleid dat in het schooljaar 2018-2019 met een andere teamstructuur wordt gewerkt. Het VeenLanden College zal meer gaan inzetten op doorlopende leerlijnen. Leerlingen profiteren ervan wanneer ze goed worden voorbereid op een volgend leerjaar. Met de nieuwe structuur kunnen we zorgen dat docenten een groot gedeelte van hun lesuren in hetzelfde team lesgeven. Dat komt de communicatie en transparantie binnen het onderwijs ten goede. Docenten kunnen samen met mentoren en coaches meer verantwoordelijk zijn voor een leerjaar.

In de nieuwe teamstructuur is er sprake van één team in Vinkeveen en vier op de locatie in Mijdrecht. Teamleiders voor de teams zijn:

Vinkeveen

  • de heer M. Hijdra MSc, alle leerjaren | E-mail

Mijdrecht

  • mevrouw I. Versteeg, mavo 1 t/m 4 | E-mail
  • mevrouw S. Ungerer, havo en atheneum 1 t/m 3 | E-mail
  • de heer drs. P. Dool, havo 4 en 5 | E-mail
  • de heer A.P.M. van den Berg, atheneum 4 t/m 6 | E-mail

De directie vormt samen met de teamleiders de schoolleiding. Contact- en adresgegevens treft u achter in de schoolgids aan.

 

Schoolgids

Hieronder vindt u onze meest recente Schoolgids met alle informatie over onze school. U kunt erin bladeren of hem onderdaan downloaden als PDF bestand. Achterin vindt u de e-mailadressen van onze medewerkers. Aarzelt u niet contact op te nemen met de school als zaken voor u onduidelijk zijn en als u opmerkingen of klachten heeft. Zo helpt u ons het interne proces kritisch te volgen en eventueel bij te stellen.

Bijlagen bij de schoolgids: