De ouderraad bestaat momenteel uit 7 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De ouderraad streeft ernaar een evenwichtige keuze te maken uit ouders van leerlingen van de locaties Mijdrecht en Vinkeveen. De ouderraad behartigt bij bestuur en schoolleiding de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd. De ouderraad organiseert elk jaar een thema-avond over een actueel onderwerp.

De ouderraad is momenteel met 3 leden vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

De leden van de ouderraad zijn:

  • Y. Bakker (lid, tevens MR-lid)
  • P.P. Geurten (lid)
  • M. Hoornweg (lid, tevens MR-lid)
  • E. van Leeuwen (lid)
  • J. Schalkwijk (lid)
  • B. Tweehuijsen (lid, tevens MR-lid)
  • A. Vijselaar (VZ)

De OR heeft een eigen e-mailadres: ouderraad@hetvlc.nl

Het reglement ouderraad VLC