Leerlingen die te laat komen halen deze tijd in wanneer ze hiertoe opdracht krijgen. Bij herhaald te laat komen volgen er andere maatregelen. Hierover of bij herhaalde verwijdering uit de les wordt u op de hoogte gebracht door de teamleider.

Hieronder staan deze maatregelen beschreven:

Te laat

  • Wanneer een leerling te laat is, haalt de leerling een telaatbriefje bij de conciërges.
  • Docenten laten een leerling niet toe in het lokaal zonder een telaatbriefje.
  • Uitzondering het 1e uur; de leerlingen met een buskaart.
  • Na het laatste uur van de leerling moet deze zich melden bij de conciërge om te vegen. De leerling krijgt dit te horen van de conciërge.
  • Wanneer een leerling drie/zes/negen keer te laat is krijgen de ouders een e-mail van school waarin hiervan melding wordt gemaakt. Tevens meldt een leerling zich een week lang om 7.45 uur bij de conciërge.
  • Wanneer een leerling twaalf keer te laat is krijgen de ouders /verzorgers een e-mail van school waarin hiervan melding wordt gemaakt en wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of er proces-verbaal opgemaakt gaat worden of dat de leerling een HALT-straf krijgt opgelegd.