Eindexamenleerlingen in mavo 4 die het vak economie in hun pakket hebben, doen sinds twee jaar mee aan de landelijke wedstrijd Skills Talents. Dit zijn teamvakwedstrijden voor examenleerlingen van de mavo. De deelnemers kunnen de beste worden in hun vakgebied, maar ook als provincieteam. Beide jaren behaalde een team van het VeenLanden College de landelijke finale op het vakgebied economie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: