Zorgcoördinatoren

Om de leerlingbegeleiding en de verwijzing naar buitenschoolse zorg beter op elkaar af te stemmen en te coördineren, zijn er zorgcoördinatoren aangetrokken. Leerlingen die problemen hebben op cognitief dan wel op sociaal-emotioneel gebied kunnen door de mentor doorverwezen worden naar de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator heeft binnen de school de taak om al het begeleidingsaanbod dat in de school wordt aangeboden te coördineren en eventueel ouders door te verwijzen naar een extern zorgaanbod. Daarnaast adviseert zij teamleiders, mentoren en docenten over de leerlingbegeleiding.

De zorgcoördinatoren zijn:

 • Joyce Heijlaerts
 • Natalie Mulder

U kunt contact opnemen met de zorgcoördinatoren door te e-mailen naar leerlingbegeleiding@hetvlc.nl.

ZOT Zorgondersteuningsteam

De school organiseert het ZOT om deskundigen in de school te halen en mee te laten denken over het Ontwikkelings-Perspectief-Plan (OPP) van de leerling.

Ook kan er een aanvraag voor groot overleg worden gedaan bij het samenwerkingsverband om extra ondersteuning aan te vragen of een doorverwijzing naar een andere voorziening.

Daarnaast kan het VeenLanden College deelnemen aan een gemeentelijk casusoverleg georganiseerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Pesten op school

Plagerijen komen overal voor, maar wanneer plagen tot pesten wordt lijden leerlingen daaronder. Om aan te geven dat wij dat op school niet willen, geven we in de brugklas een aantal specifieke lessen waarin plagen en pesten centraal staan. In de schoolafspraken wordt ook op pesten gewezen. Van docenten, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen verwachten we dat ze pestgevallen bij de mentor melden. Wij streven ernaar een pestvrije school te zijn. Voor tips voor leerlingen over veilig internetten en digitaal pesten, klik hier. (link)

Trainingen en cursussen

Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid extern diverse trainingen te volgen. Denk bijvoorbeeld aan weerbaarheid, assertiviteit of huiswerkondersteuning. Ook voor ouders bestaat aanbod. Omdat het aanbod varieert kunt u hierover het beste contact opnemen met de leerlingbegeleiding (e-mailadres leerlingbegeleiding@hetvlc.nl).

Gezondheidszorg

Aan onze school zijn een schoolarts en een schoolverpleegkundige verbonden. Zij houden regelmatig spreekuur en kunnen leerlingen voor een onderzoek oproepen. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen via de zorgcoördinator of rechtstreeks contact opnemen als ze een gesprek of onderzoek wensen.

Alle leerlingen van de tweede klas krijgen een onderzoek. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen van tevoren bericht en kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn.

GGD Midden Nederland

 •  Afdeling Jeugdgezondheidszorg
 •  Poststede 5
 •  Postbus 624
 •  3430 AP Nieuwegein

 

 • Mw. A. Hoevenaars
 •  arts M&G
 •  Tel. 033 – 460 00 46/06-478 363 62
 •  E-mail: AHoevenaars@ggdru.nl
 •  Website: cjgderondevenen.nl

 

 • Mw. A. de Boer
 •  Jeugdverpleegkundige:
 •  Tel. 033 – 460 00 46/06-12431560
 •  E-mail: adeboer@ggdru.nl
 •  Website: cjgderondevenen.nl