Back

Internationale onderwijsconferentie op VeenLanden College Vinkeveen

Onlangs kreeg het VeenLanden College Vinkeveen het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool. Daarmee is de school toegetreden tot de groep van Nederlandse scholen die niet alleen het van oorsprong Zweedse Kunskapsskolan gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, maar ook in alle opzichten voldoen aan de Kunskapsskolan kwaliteitseisen, die niet gering zijn. Deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs is echter niet alleen te vinden in Nederland, Kunskapsskolan is actief over de hele wereld. Zo zijn er ook KED (Kunskapsskolan Education) scholen in Zweden, Engeland, India, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

Op woensdag 15 maart vindt er op het VeenLanden College Vinkeveen een internationale conferentie plaats voor de schoolleiders van Kunskapsskolan scholen vanuit de hele wereld.
Het doel van de Kunskapsskolan scholen is samenwerken, samen leren en samen delen, om zo de vormgeving van gepersonaliseerd onderwijs op de betrokken scholen te verbreden, te verdiepen en te verankeren.
Het doel van deze conferentie is niet alleen om te leren van elkaar, maar ook om kennis te nemen van recent wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot gepersonaliseerd onderwijs. Hiervoor zijn inspirerende (internationale) sprekers uitgenodigd.
Er worden zo’n 80 deelnemers verwacht en de school is er trots op om haar deuren te kunnen openen voor dit indrukwekkende gezelschap van onderwijskundigen en schoolleiders uit de hele wereld.

Sprekers
Zo ontvangt de school Dr. Petri Partane, specialist in school- en onderwijspsychologie. Hij is internationaal onderzoeker (onder andere bij Mid Sweden University en UCL Engeland) en tevens lid van het bestuur van Kunskapsskolan. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar cognitieve functies, metacognitie en leren. Hij zal onder meer belangrijke factoren belichten waar schoolleiders bij het ontwikkelen van een optimale leeromgeving hun voordeel mee kunnen doen. Daarbij ligt zijn focus vooral op de leerling.
Verder zal Nicolette van Halem, Assistent Professor ‘Educational Innovation and Lifelong Learning’ van de Universiteit van Amsterdam één van de sprekers zijn.
Zij richt zich vooral op de voorwaarden die schoolleiders kunnen scheppen voor een schoolcultuur die open staat voor innovatie, zodat gepersonaliseerd leren optimaal geïmplementeerd kan worden. Wat blijkt is dat de sleutel in het bouwen en onderhouden van systemen waarin leerlingen succesvol zijn vooral vertrouwen is. Vertrouwen en wederkerige respectvolle relaties tussen alle leden van de onderwijsgemeenschap: docent, leerling, ouders.
Professor Anantha K. Duraiappah speelt als directeur een belangrijke rol in het positioneren van het UNESCO Mahatma Ghandi Institute of Education als toonaangevend wereldwijd onderzoeksinstituut op het gebied van onderwijs voor vrede, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap.
Hij zal ingaan op de toekomst van het onderwijs wereldwijd en hoe schoolleiders zich hiervoor sterk kunnen maken.
De aanwezigen worden welkom geheten door de CEO van Kunskapsskolan Cecilia Carnefeldt en gespreksleider Koos Woltjens van Kunskapsskolan Nederland leidt de conferentie in goede banen.

VeenLanden College Vinkeveen maakt zich op voor een inspirerende dag waarbij het onderwijs op het VeenLanden College kan profiteren van de ervaring en visie van de uitgenodigde internationale schoolleiders en de deskundige sprekers op deze conferentie.