Blijvend in contact

We kennen bij het VeenLanden College twee soorten klankbordgroepen:

  • klankbordgroep ouders onderbouwklassen Mijdrecht en Vinkeveen;
  • klankbordgroepen leerlingen onderbouw en bovenbouw Mijdrecht en Vinkeveen.

Klankbordgroep ouders

De klankbordgroep ouders is onderverdeeld per leerjaar: klas 1, 2 en 3. Het doel is om ouders feedback te vragen over het functioneren van de school. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school?

Er zijn 2 bijeenkomsten per jaar. Aan het begin van het schooljaar worden op de voorlichtingsbijeenkomsten ouders geworven voor de nieuwe klas 1 klankbordgroep. Wij streven ernaar één ouder per klas in de klankbordgroep te laten plaatsnemen. Het is gebruikelijk dat de klankbordgroep meegroeit naar klas 2 en 3. Sommige ouders voltooien de volledige cyclus in 3 jaar.

Klankbordgroep leerlingen

Als leerlingen in leeftijd richting volwassenheid gaan, verwachten wij dat zij en niet hun ouders ons feedback kunnen geven. De teamleiders van de afdeling bespreken het reilen en zeilen in de school met de leerlingen. In de klassen wordt aan leerlingen gevraagd wie namens de klas in de klankbordgroep wil plaatsnemen. De teamleiders streven naar 3 bijeenkomsten per jaar.