We geven inhoud aan het begrip kwaliteit

We kennen bij het VeenLanden College een goede traditie in het cyclisch onderzoeken en evalueren van onze kwaliteit. Naast de activiteiten van de inspectie, weergegeven op de kwaliteitskaart (www.onderwijsinspectie.nl), hebben we zelf een uitgebreid systeem van enquêtes, onderzoeken voor tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers, evaluatie van de mentor en een 360 graden feedback systeem voor het personeel. In een cyclus worden deze onderzoeken afgenomen en geëvalueerd. Eens in de vier jaar wordt er een grootscheepse zelfevaluatie en een daarop volgende externe visitatie uitgevoerd. De uitkomsten van de evaluaties worden als actiepunten meegenomen in de aanpassingen in het schoolplan. Uitslagen van de tevredenheidenquêtes worden in de MR besproken.