Back

Seksuele vorming op school

Dit schooljaar zijn we aan de slag gegaan met de doorlopende leerlijn seksuele vorming op het VeenLanden College. Tijdens de biologielessen is er al langer aandacht voor de voorlichting. In de brugklassen gaan de leerlingen aan de slag met het programma 'Lang Leve de Liefde' en in de tweede klassen zit in de methode een hoofdstuk met uitleg. Tijdens de projectweek voor de tweede klas is er ook een voorlichtingsmoment.

Jammer genoeg is er daarna alleen nog aandacht voor dit onderwerp als de leerlingen voor biologie kiezen in de bovenbouw.

Om de leerlingen te ondersteunen in het ontwikkelen van een positief beeld ten opzichte van hun eigen seksualiteit en die van anderen zijn we als school nu actief bezig om de juiste ondersteuning hiervoor in kaart te brengen en in te zetten.

Alle derde klassen krijgen voorlichting van het COC, de vierde klassen havo en atheneum krijgen een seksueel positieve voorlichting en er wordt gekeken naar een extra voorlichting voor eindexamenklassen mavo. Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben leerlingen ook de mogelijkheid om advies in te winnen en begeleiding te krijgen betreffende zaken rondom relaties en seksualiteit bij de consulent seksuele gezondheid mevrouw J. de Vries.

Het is een mooi begin van het uitzetten van een structureel plan om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren waarin leerlingen toegang hebben tot onderbouwde, effectieve en complete lessen seksuele vorming, om zo ongeacht ieders achtergrond, hen in staat te stellen gezonde, positieve en gewenste (liefdes-)relaties en seksualiteit te ontwikkelen.